Skal du ut å reise? I disse landene MÅ du ha reiseforsikring

En reiseforsikring gir en mye tryggere tur utenlands, og man trenger ikke å ta de samme økonomiske risikoene som når man reiser uten en reiseforsikring. Generelt sett anbefales det at man har reiseforsikring uansett hvor i verdens man drar, men det er også klart at det er enda viktigere i visse deler av verden enn andre.

Alle nordmenn har nemlig krav på noe som heter Europeisk helsetrygdkort, som er noe annet enn en reiseforsikring. Dette er gratis, og gir rett til dekning av nødvendig helsehjelp i EØS-land. Dette kortet gir deg rett på samme behandling som landet egne innbyggere, og i noen land kan det være nok. For eksempel er det flere Europeiske land som har en god, gratis helsehjelp til alle innbyggere, og da trenger man strengt tatt ikke reiseforsikring for å være sikret medisinsk hjelp uten økonomiske konsekvenser.

Selv om man reiser innenfor EØS bør man definitivt vurdere å ha en reiseforsikring likevel. Det er nemlig flere land hvor det er veldig dyrt med sykehusopphold, operasjoner, ambulanse, og lignende, så selv om man får en god behandling kan man ende opp med en vanvittig gjeld som følge av det. Med en reiseforsikring er man sikret at alle disse utgiftene dekkes, i tillegg til at man også får dekket hjemreise (dersom det er nødvendig), og andre utgifter forbundet med sykdommen eller ulykken.

Alle må ha reiseforsikring når de drar til land utenfor EØS

Dersom man skal reise til et land utenfor EØS er det svært uansvarlig å reise uten reiseforsikring. Her gjelder altså ikke engang Europeisk helsetrygdkort, så man har derfor ingen garanti for at man har krav på noen form for helsehjelp. Mange land har selvfølgelig ordninger med rimelig helsehjelp for turister, men det er ingen selvfølge. I aller verste fall kan man risikere å bli nektet livsviktig helsehjelp på bakgrunn at man ikke har råd til å betale for den! Dette er heldigvis ikke noe man hører om ofte, men i prinsippet er det ikke umulig.

Det er flere skrekkeksempler på personer som har reist til land som USA uten reiseforsikring, og kommet hjem med gjeld i hundretusen-, eller millionklassen. Om guttegjengen skal til Las Vegas for å spille på casinoer så ligger det i kortene at en kanskje kan komme ut for en ulykke e.l., og da er det bare for dumt å ikke spandere noen kroner på reiseforsikring istedenfor å spille på casinoet. Nå skal det sies at USA er kjent for å ha ekstremt dyr helsehjelp, så dette er kanskje det verste landet å reise til uten reiseforsikring. Dersom man reise til et slikt land uten reiseforsikring er denne risikoen en realitet, og det er ingen måte å komme seg ut av den gjelda på uten å faktisk betale den.

Les også: Dette dekker de beste reiseforsikringene

Jo lenger hjemmefra, jo viktigere er reiseforsikring

Selv om det anbefales at man har reiseforsikring med en gang man kommer utenfor Skandinavia, er det likevel visse områder hvor det innebærer større risiko å ikke ha reiseforsikring enn andre områder. På et veldig generelt grunnlag kan man si at jo lenger unna Norge man reise, jo viktigere blir reiseforsikringen. Dette har med å gjøre at land langt unna har en annen gruppe vanlige sykdommer, og det er større risiko å bli smittet av disse enn å bli smittet av vanlige sykdommer i Europa, rett og slett fordi man er mer vant til bakteriene i området her.

Så hvis man drar til kontinenter som Afrika, Asia, eller Sør-Amerika må man ha reiseforsikring, for her er det mye høyere risiko for sykdom enn i Europa. Et unntak er hvis man reiser til områder som har et veldig likt klima som Norge, så for eksempel Canada vil ikke være så risikofylt.

Samtidig må man ha reiseforsikring i alle land hvor det er andre risikomomenter, som konflikter mellom ulike folkegrupper, økt sannsynlighet for naturkatastrofer, eller lignende. Alle elementer som gir økt sannsynlighet for at man kan oppleve en skade i løpet av reisen bør være en god nok grunn til å velge en reiseforsikring.