De ulike dekningene på en bilforsikring

Her får du en kort men innholdsrik liste over de forsikringene du kan få dekket inn på en bilforsikring. En forsikring er lovpålagt, andre er anbefalt eller i det minste mulig å få som tilleggsforsikringer, for å få maksimal dekningsgrad. Vi skal først ta for oss den viktigste forsikringen – ansvarsforsikringen.

Les en omfattende artikkel om bilforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring, som også kalles trafikkforsikring av noen, er lovpålagt og vil dekke inn eventuelt økonomiske ansvar ved ulykker. Dette økonomiske ansvaret kan omfatte personer eller ting (som bilen til motparten), men ikke skader på din egen bil. ‘

For å få dekket inn skader på din egen bil, må du også ha en kaskoforsikring i tillegg. Ansvarsforsikringen er for øvrig lovpålagt til alle typer kjøretøy, inkludert mopeder, motorsykler og ATV.

Ansvarsforsikringen vil, i de fleste tilfeller, også dekke inn juridisk hjelp om du skulle havne i rettsapparatet.

Kasko og delkasko

Delkasko er en betegnelse på en delforsikring, som omfatter brann-, tyveri-, glassrute- og redningsforsikring og mer. Her kan du velge tilleggsforsikringer etter behov, fordi det er ikke sikkert du har behov for å forsikre hele verdien på bilen din, om det er en gammel bil.

Det som skiller kasko fra delkasko, er at du også får dekket inn din egen bil selv om det er deg selv som er skyld i uhellet. Utover dette har du også muligheten for en toppkasko, som er en utvidet kaskoforsikring. Her vil du i tillegg få dekket inn eventuelt motorhavari og andre utgifter – avhengig av forsikringsselskap.

Selv om denne forsikringstypen ikke er lovpålagt, er det sterkt anbefalt å dekke inn noen av disse i hvert fall, fordi hvis ikke du har forsikring kan det koste deg dyrt.

De ulike dekningene på kaskoforsikringen

Det kan virke litt komplisert ved første øyekast, men hvis du kikker på listen nedenfor, har du en god oversikt:

  • Fører- og passasjerulykkesforsikring: Denne dekker inn eventuell invaliditet og dødsfall i forbindelse med en ulykke.
  • Veihjelpsforsikring: Vil hjelpe deg med utgifter til å få assistanse, om du er hjemme eller ute på veien.
  • Maskinskadeforsikring: Er du ute for et motorhavari vil denne forsikringen utbetale en erstatning..
  • Skader på glass: Denne forsikringen dekker inn skader på glass på grunn av steinsprut osv.
  • Leiebilforsikring: Leiebil som erstatning inntil du får en ny bil. Her kan du også få kompensasjon om du ikke benytter deg av denne muligheten.
  • Totalskadeforsikring: Blir bilen et totalvrak vil du få dekket inn en ny bil. Denne vil kun utbetale et beløp som tilsvarer 60% av bilens verdi.
  • Fylt feil drivstoff: Har du fylt feil drivstoff, er det noen som kan tilby deg en forsikring mot utgifter forbundet med dette også.

Som du kan se er det mye å velge mellom. Det er noen enkelte forsikringer, som heller ikke havnet på listen, som eksempelvis parkeringsskadeforsikring, og det er fordi den tilbys så sjeldent.

Sett deg godt inn i reglene og følg veiledningen til forsikringsselskapet, fordi det kan koste deg dyrt å ikke ha riktig forsikring, eller ingen forsikring i det hele tatt. Hvis du skulle havne i en ulykke uten å ha ansvarsforsikringen i orden, vil du selv hefte for eventuelt økonomisk ansvar, noe som hurtig kan bli store og betydelige beløp