De beste reiseforsikringene bør dekke dette

Alle som skal reise til utlandet bør ha reiseforsikring, uansett om man bare skal besøke moderne land i Europa. En grunnleggende reiseforsikring dekker medisinsk hjelp og alle kostnadene forbundet med behandlingen, for det er ingen selvfølge at dette er gratis i hele verden slik vi er vant til her i Norge. Faktisk kan et sykehusopphold med operasjoner koste hundretusenvis av kroner, og det finnes eksempler på personer som har fått regninger på flere millioner etter et lengre sykehusopphold i utlandet.

Reiseforsikringer inkluderer også ulykkesforsikring, som vil si at den gir erstatning ved invaliditet. Her snakker vi om skader som gjør at man blir arbeidsufør som følge av en ulykke på reisen, for man har ikke nødvendigvis krav på dette om man blir skadet på reise uten reiseforsikring.

Det er derimot ikke slik at reiseforsikringer kun dekker akutt medisinsk hjelp, hjemreise, og følger av skade, og de fleste forsikringsselskapene har ekstra ting forsikringen dekker. Her er det derimot stor forskjell mellom de ulike selskapene, så det gjelder å sette seg inn i vilkårene for den forsikringen man har for å inne ut nøyaktig hva som er dekt i din forsikring.

Dette dekkes av de beste reiseforsikringene

– Forsikring av reisegods. Det er naturligvis økt risiko for at man blir utsatt for stjålet bagasje, eller skade på gjenstander når man er på reise, og gode reiseforsikringer dekker selvsagt dette. Det er derimot stor variasjon på hva som faktisk dekkes, og noen har mye lavere krav enn andre. For eksempel vil de beste reiseforsikringene dekke uhell som at man mister kameraet eller mobilen i bassenget, mens vanlige reiseforsikringer typisk kun dekker skade på gjenstander påført av andre, eller tyveri.

– Forsinket bagasje. Dersom bagasjen er forsinket bør en reiseforsikring dekke en viss sum med penger til innkjøp av nødvendig ting som et skift, toalettsaker og lignende. Det er stor variasjon i utbetalt sum, så se på dette i vilkårene.

– Reiseansvarsforsikring. I noen land vil man bli økonomisk ansvarlig dersom man ender opp med å skade andre personer, selv om det skyldes et uhell. En god reiseforsikring har reiseansvarsforsikring som dekker disse økonomiske forpliktelsene slik at man står uten mye ansvar selv.

– Avbestillingsforsikring. Dersom man ikke kan reise på grunn av sykdom, død, eller skade, bør en god reiseforsikring dekke alle kostnadene forbundet med en avbestilling av reisen.

– Kompensere for forsinkelse. En god reiseforsikring bør kompensere for forsinkelse hvis denne fører til at man for eksempel går glipp av neste del av reiseruta, og må betale mer for å innhente reiseruten. For eksempel kan det være at man ikke rekker et nytt fly man har bestilt som følge av at det første flyet var forsinket, og da vil en god reiseforsikring dekke dette.

– Evakuering. Dersom man er på ferie i et område som utsettes for naturkatastrofer, utbrudd av krig, terrorhandlinger eller lignende, så vil en god reiseforsikring dekke og hjelpe til med evakuering. Norske myndigheter vil selvsagt også bistå i en slik situasjon, men de fleste gode reiseforsikringer kan faktisk være til stor nytte om et slikt uhell først er ute.

– Rettshjelp. Dersom man havner i en kjip situasjon og trenger rettshjelp, så vil de beste reiseforsikringene tilby dette for deg.

Les også: Dette dekker ikke reiseforsikringen

Visse aktiviteter er ekskludert i reiseforsikringen

Det er viktig å huske på at selv de beste reiseforsikringene har unntak i vilkårene sine, så det er viktig å sette seg inn i disse. Som oftest blir risikoaktiviteter som dykking under en viss dybde, ballongflyging, paraseiling, ekstreme fjellturer og lignende ekskludert i vanlige reiseforsikringer. Man kan derimot gjerne oppgradere til en dyrere reiseforsikring for å få dette dekt hvis man skal på en lengre fjelltur eller lignende, men dette må gjøres før avreise.