Hvilke forsikringer trenger en?

Poenget med en forsikring er å eliminere økonomiske risikoer i hverdagen ved å betale litt hver måned, og man kan dermed slippe å bekymre seg for hvordan man skal klare seg i situasjoner som ellers ville ført til økonomisk ruin. Spørsmålet er selvfølgelig hvilke forsikringer trenger en? Det er jo åpenbart noen som er viktigere enn andre, men det er likevel ikke noe fasitsvar ettersom det avhenger litt av familiesituasjon, hvilke verdier man sitter på, og hvor stor økonomisk sikkerhet man har behov for.

Det er kun én forsikring som er lovpålagt for privatpersoner, men det er likevel flere ulike forsikringer man uten tvil bør ha. Vi begynner med forsikringer på bolig, etterfulgt av personforsikringer, og til slutt forsikringer for kjøretøy.

De viktigste forsikringene til boligen

Alle som eier en bolig trenger en husforsikring, ofte kalt villaforsikring. Denne dekker selve bygningen, og er helt nødvendig for å sikre seg mot milliontap som følge av ting som brann, flomskader og lignende. Dersom huset brenner ned uten at man har denne forsikringen, kan man faktisk risikere å sitte igjen med hele boliglånet uten å ha en bolig lenger. På samme grunnlag bør man ha en hytteforsikring, som er samme type forsikring for fritidsbolig.

En annen nødvendig forsikring er innboforsikring. Denne forsikringen gjelder for alle gjenstandene inne i boligen, og forsikrer dem mot både skade fra katastrofer som vannskader eller brann, men også mot tyveri og lignende. Denne bør man ha selv om man leier bolig, da leietaker selv er ansvarlig for å ha denne forsikringen.

Personforsikringene man trenger

Personforsikringer er minst like viktige som boligforsikringer, for selv om det offentlige gir deg visse støtter som følge av å bli uføre, er det slik at man får mye mer å rutte med hvis man har hatt en god livsforsikring. Den aller mest nødvendige forsikringen er dermed uføreforsikring, og alle som er aktive i arbeidslivet bør ha denne.

Dersom man forsørger en familie bør man også ha en livsforsikring, også kjent som en dødsrisikoforsikring. Denne sikrer økonomien til familien som blir sittende igjen med tapt inntekt som følge av et dødsfall, og gir dem én ting mindre å bekymre seg over.

En siste permanent personforsikring man bør ha er barneforsikring på de minste. Denne dekker behandlingsutgifter hvis barnet blir sykt, og noen typer barneforsikring sikrer også barna en høyere inntekt hvis de blir arbeidsuføre før de i det hele tatt kommer i arbeidslivet.

Når man er ute på reise utenfor Norge må dessuten alle i reisefølget ha reiseforsikring. Denne både sikrer at man får behandling, og dekker denne. Det er nemlig mange land hvor man må betale full pris for medisinsk behandling, og en operasjon eller noen uker på sykehus kan fort ende med en regning i millionklassen hvis man ikke har reiseforsikring!

Man må ha bilforsikring

Den eneste forsikringen man faktisk må ha er ansvarsforsikring for kjøretøy. Denne er lovfestet, så man vil risikere avskilting av kjøretøyet dersom man ikke har en slik forsikring på bilen sin. En ansvarsforsikring for kjøretøy dekker skader på sjåfør, passasjerer, og andres kjøretøy og eiendom. Den dekker derimot ikke skade på egen bil, og for det trenger man kasko eller delkasko.
Hvorvidt man bør ha en kasko eller delkasko avhenger av hvor mye bilen er verdt, og jo dyrere bil, jo viktigere blir det med en slik forsikring. En tommelfingerregel er at man bør ha minst delkasko hvis bilen er verdt mer enn 100 000kr, selv om det er litt opp til hver enkelt.

Mange har for øvrig også forsikringer på båten sin, men her er det ikke lovpålagt å ha ansvarforsikring, selv om de fleste synes det er lurt. Man kan også kjøpe delkasko eller fullkasko for båt, og denne fungerer på omtrent samme måte som bilforsikringer, så det bør avgjøres basert på verdien på båten man skal forsikre.

Hva med reiseforsikring?

Reiseforsikring er ikke 100% nødvendig i det daglige, men er absolutt anbefalt om en skal reise på ferie til utlandet. Spesielt til USA eller land i Afrika, men anbefales uansett hvilket land en skal til. Da er det mest på tanke på medisinsk behandling om uhellet skulle være ute, men det er også fint å ha denne typen forsikring om en skulle miste for eksempel veska med ulike verdisaker. Eller solbrillene, selv om det er de av den billige sorten.

Få tilbud på forsikring her