Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet “Forskring.com” (heretter referert til som “Forskring.com”, “vi”, “oss”, “våre” eller “Forskring.com’s”), må du godta vilkårene nedenfor. Vennligst ikke bruk “ Forskring.com” dersom du ikke aksepterer bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre bruksvilkårene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese disse vilkårene regelmessig når du bruker Forskring.com. Du er også bundet til disse vilkårene etter at endringer er gjort når du bruker Forskring.com.

Forskring.com innsamler kontaktinformasjon fra den som ønsker å motta konkurransedyktige tilbud på forsikring. Dette gjør vi ved å motta din henvendelse og kontaktinformasjon, som deretter videreformidles til våre samarbeidende forsikringsselskap/forsikringsagenter. Forsikringsselskapene/forsikringsagentene vi samarbeider med vil deretter kontakte brukeren for en gjennomgang av behov og med eventuelle tilbud om forsikring. Det er ikke Forskring.com som selger eller utsteder forsikringspoliser.

All informasjon på sidene på Forskring.com har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt etter beste evne og intensjon. Til tross for dette kan vi ikke garantere for nøyaktigheten i innholdet. Forskring.com avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

Våre tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som vi kan, men det kan oppstå feil. Forskring.com avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av våre tjenester.

All personlig informasjon som gis til Forskring.com er oppbevart sikkert, på tross av dette kan Forskring.com ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. Forskring.com avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.