Hva bør bilforsikringen dekke?

Alle biler som skal kjøre på offentlige veier må ha en bilforsikring, og det er faktisk ulovlig å kjøre uten forsikring. Det er kun en enkel ansvarsforsikring som er påbudt, men det er likevel ikke slik at man ikke bør ha en bedre forsikring selv om man ikke er pålagt det. Det er litt splittede meninger om hva en god bilforsikring bør dekke, og det faktiske svaret vil også avhenge av hvor dyr bilen man kjører er, og hvor forsiktig man er som sjåfør. Nedenfor går vi gjennom de tre store kategoriene med bilforsikringer, og hva disse forsikringene bør dekke.

Generelt sett er det slik at billigere forsikringer gir mindre økonomisk sikkerhet, så jo bedre bilforsikring man har, jo mindre økonomisk risiko har man. Den billigste typen bilforsikring heter altså ansvarsforsikring, og trenger ikke å koste mer enn noen hundrelapper i måneden. En ansvarsforsikring dekker ikke din egen bil, men kun skade på sjåfør og passasjerer. I tillegg dekker den skade på både andre personer utenfor bilen, og deres eiendom og gjenstander. Det betyr at hvis man kjører på noen med et uhell, vil man ikke selv stå økonomisk ansvarlig for skadene.

Noen forsikringsselskaper tilbyr også fri rettshjelp som en del av ansvarsforsikring, men det er ikke alle. Dette kan derimot være nyttig hvis man havner i en krangel som følge av en trafikkulykke. Ellers er det ikke stort en ansvarsforsikring dekker.

En mer omfattende forsikring er delkaskoforsikring, som er noe dyrere, men til gjengjeld er veldig nyttig hvis man havner i situasjoner som motorstopp eller lignende. En typisk delkaskoforsikring dekker veihjelp hvis man ikke får start på bilen (eller har låst seg ute av bilen), og i bytte mot en egenandel kommer det en bergebil for å hjelpe til. Samtidig dekker delkaskoforsikringer tyveri av selve bilen, samt skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk. Husk likevel på at den som oftest ikke dekker tap av gjenstander inne i bilen, så ikke legg igjen nettbrett, mobil eller andre verdigjenstander i bilen med delkasko.

En tredje ting delkasko dekker er skader på glass som følge av steinsprut, men vanligvis er speil unntatt fra denne forsikringen. Å bytte hele frontruta på grunn av steinsprut er både irriterende og dyrt, og med delkasko trenger man bare å betale egenandelen.
Den siste av de store gruppene med bilforsikringer er kaskoforsikring, som er den dyreste og mest omfattende forsikringstypen for kjøretøy. Det sentrale elementet i en kaskoforsikring er at den også dekker skade på egen bil som følge av ting som utforkjøring ulykke, kollisjon, eller lignende, så lenge man selv ikke var ansvarlig for skaden. Dette gir en stor økonomisk trygghet, da man vet at man ikke trenger å måtte kjøpe en helt ny bil som følge av en slik ulykke.

En kaskoforsikring kan koster en del penger, spesielt for visse typer biler, men de fleste med en verdifull bil velger likevel denne typen bilforsikring. En tommelfingerregel er at alle biler med verdi på over 100 000kr bør ha kaskoforsikring, mens det ikke nødvendigvis lønner seg på billigere biler, men det er selvsagt opp til hver enkelt hvor grensa bør gå.

En god kasko bør også inkludere litt ekstra i tillegg til ødeleggelse av bilen, som forsikring mot skade eller tyveri av bagasje i bilen (pass på hvor du etterlater bilen). Noen forsikringsselskap tilbyr også leiebil i en viss periode etter en ulykke, noe som kan være en ekstra trygghet for personer som er helt avhengige av å ha en bil klar til bruk samme dag eller dagen etter at det har oppstått skade på den man har. Dette er derimot ikke noe man ser hos alle kaskoforsikringer, men som heller bør sees på som en fin bonus hvis man har det.