Hvilken forsikring trenger man som selvstendig næringsdrivende?

Det å være frilanser eller konsulent kan ha mange fordeler. Du kan styre din egen tid og bestemme selv hvor du mye du ønsker å jobbe.
Selv om fordelene er mange så er man svært sårbar for uforutsette hendelser som selvstendig næringsdrivende. Det er sykepenger, syke barn
og andre ting som kan skje. Hvis man er i en vanlig jobb så kan man melde seg syk eller bruke sykedager uten at du vil få mindre lønn.
Dersom du er selvstendig næringsdrivende så har du ikke disse mulighetene eller rettighetene. Den eneste måten du kan få disse fordelene på er om du forsikrer inntekten din og deg selv.

Vi har spurt flere konsulenter og frilansere i en undersøkelse om de tenker på forsikringer og hva som kan skje når man blir syk eller lignende.Flere svarte at dette hadde de ikke tenkt på og noen kalte dette kalkulert risiko. Et svar skilte seg ut og det var svaret fra SEO-konsulenter Ole Petter som driver selskapet Søkemotoroptimalisering.com . Han forteller at han har forsikret seg igjennom NAV og har i tillegg forsikret seg privat. Grunnen til at han har forsikret seg er trygghetenfor han selv og hans familie hvis noe skulle skje.

Veldig mange tenker ikke på at det plutselig kan skje noe som gjør at du ikke kan gjøre jobben din. Hvis man ikke har spart opp penger eller har en forsikring så kan det være en katastrofe hvis man ikke har forsikring. Det finnes utrolig mange eksempler på folk som har blitt tvunget til å bruke kredittkort eller forbrukslån for å dekke opp et tap som kunne vært dekket av en forsikring. Hvis man går til en tilbyder av forsikring så får man garantert tilbud om kostbare løsninger eller blir prakket på produkter man kanskje ikke trenger.
Derfor har vi laget en oversikt over de forsikringene som er anbefalt å ha for å ha samme vern som en vanlig arbeidstaker.

1. NAV sin forsikring

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til sykepenger før 17 dag. Det betyr at man ikke får sykepenger før det har gått 17 dager.
NAV tilbyr en forsikring til deg hvor du kan velge mellom 3 forskjellige varianter. Prisen på forsikring varierer hvor mye penger
du har tjent de 3 siste årene. Det er flere som syntes at denne forsikringen er kostbar og den egner seg kanskje best for næringsdrivende
med barn.

Et alternativ til NAV sin forsikring kan være å spare pengene selv. Det vil lønne seg hvis du ikke blir ofte syk, men det er ikke å anbefale.

Uføreforsikring

Ingen vet om de noen gang kommer til å bli uføre, det er dermed en ekstremt viktig å forsikre seg mot nettopp dette. Flere store forsikringsselskaper tilbyr forskjellige typer uføreforsikring og flere kombinerer denne med en livsforsikring. Prisen på uføreforsikring varierer fra person til person og enkelte kan oppleve å ikke få forsikring.

Det viktige er uansett at man sikrer seg selv og familien selv om man er selvstendig næringsdrivende. Det koster penger å være forsikret og dette må man huske å prise inn når man skal ta seg betalt. Det viktige er at man har en plan hvis noe skulle skje og at man vet at de rundt deg er beskytta dersom noe uforutsett skulle skje.