Hvilke forsikringer trenger du egentlig?

Som med alt annet hvor det er penger involvert, er det noen krav til å få utbetalt en forsikring – på lik linje med når du søker forbrukslån. Så hvilke forsikringer trenger du egentlig? Det er et godt spørsmål og vi skal prøve å gi et svar i denne artikkelen.

I alle tilfeller, er forsikringer helt nødvendig, for at du skal være dekket inn ved eventuelle uhell og annet, som utløser en eventuell forsikring. Noen forsikringer er også lovpålagt, noe som vil si du kan komme utfor store problemer om du kjører bil uten den lovpålagte bilforsikringen eksempelvis. Skulle uhellet være ute, er det derfor viktig du har det som kreves, og noen ganger forsikringer utover dette også , så du slipper å ta andre utgifter selv.

Nødvendige forsikringer

Hvis vi tar denne artikkelen fra e24 som utgangspunkt, er det faktisk mange som er dobbeltforsikret og oggså har forsikringer de aldri vil få bruk for, rett og slett fordi de ikke trenger den aktuelle forsikringen. med andre ord, er det drøssevis av nordmenn, som betaler på forsikringer de simpelthen ikke behøver.

Nødvendige forsikringer som anbefales er:

  • Bilforsikring.
  • Boligforsikring.
  • Uføreforsikring.
  • Livsforsikring.
  • Barneforsikring.
  • Innboforsikring
  • Kaskoforsikring.
  • Forsikring til fritidsbolig.
  • Reiseforsikring.
  • Båtforsikring.

Du skal selvfølgelig ikke trenge en forsikring om du ikke har en bil, eller en båt forsikring om du ikke eier en båt, men motsatt: eier du en båt, er det lurt å tegne en forsikring. Dette er nyttegjenstander du benytter deg av, og hvor du kan stå til ansvar for andre eller materielle skader. Videre, om du ser på listen, er det forsikringer hvor du kan risikere å måtte ta millionregning uten en god forsikring, som eksempelvis ved reiser til utlandet.

Det kan også lønne seg å tegne andre typer forsikringer, som dekker inn uhell eller kritisk sykdom, men som ikke er høyst nødvendige.

Hvilke forsikringer du ikke trenger

Det er også forsikringer du ikke trenger i det hele tatt. Dette er gjerne små gjenstander, som smykker, klokker og lignende, hvor beløpene ikke blir særlig høye. Da er det ikke noe poeng i å forplikte seg til å betale den hundrelappen i måneden eller hva kostnaden blir, fordi beløpene er forholdsvis små og du kan kjøpe dette igjen. Er det derimot en klokke til flere hundre tusen kroner, er det selvfølge smart å tegne en forsikring på den.

Sjekk nøye hvilke forsikringer du faktisk har, fog dekningsgraden, fordi det er mange forsikringer som blir overflødige – spesielt her i Norge – når vi allerede har et godt sunnhetsvesen, som vil ta vare på deg ved eventuell skade, ulykke eller alvorlig sykdom.

Ta gjerne snakken med andre forsikringsselskaper, eller banken din, for å få noen andre øyer på forsikringsprofilen din. her kan du ofte få profesjonell veiledning, hvor du blir opplyst om hva du i prinsippet trenger og hva du strengt tatt ikke trenger.